Giỏ hàng
Jenni Soap Making A-Z
Kinh doanh được ngay sau 1 tuần

Giới thiệu

Sản phẩm của chúng tôi

BƠ HẠT MỠ - SHEA BUTTER - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-10%
260,000₫ 290,000₫
DẦU CỌ - PALM OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-13%
80,000₫ 92,000₫
75,000₫
DẦU HẠNH NHÂN NGỌT - ALMOND SWEET OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-10%
260,000₫ 290,000₫
180,000₫
TINH DẦU BẠC HÀ - PEPPERMINT ESSENTIAL OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-3%
900,000₫ 925,000₫
TINH DẦU CAM NGỌT - ORANGE SWEET ESSENTIAL OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-3%
760,000₫ 780,000₫
TINH DẦU HOA HỒNG - ROSE ESSENTIAL OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-3%
1,340,000₫ 1,385,000₫
TINH DẦU HOA NHÀI - JASMINE ESSENTIAL OIL - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-4%
1,050,000₫ 1,090,000₫
2,600,000₫
1,700,000₫
BÀN CẮT XÀ PHÒNG NHIỀU THANH - MULTI SOAP CUTTER - DỤNG CỤ LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-10%
1,880,000₫ 2,100,000₫
BÀN CẮT XÀ PHÒNG THEO KHỐI - DỤNG CỤ LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-11%
790,000₫ 890,000₫
BÀN CẮT XÀ PHÒNG THỦ CÔNG (DÂY ĐƠN) - DỤNG CỤ LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-11%
780,000₫ 880,000₫
150,000₫
KHUÔN XÀ PHÒNG BẰNG GỖ - DỤNG CỤ LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-3%
175,000₫ 180,000₫
70,000₫
KÉN TẰM VÀNG -YELLOW COCOON - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-11%
85,000₫ 95,000₫
SODIUM LACTATE - NGUYÊN LIỆU LÀM XÀ PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
-13%
200,000₫ 230,000₫
135,000₫
50,000₫
KHÓA HỌC NGHỀ LÀM XÀ PHÒNG THỦ CÔNG TỪ A-Z - JENNI HOME
-8%
3,400,000₫ 3,700,000₫